Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Πατερικά Μηνύματα 2, Αμαρτία, ένα φοβερό κακό, όχι όμως αθεράπευτο


ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ἀπό  τόν  πλοῦτο  καί  τή  σοφία  τῶν  Πατέρων
Φ 015ο, 16η Ἀπριλίου  2000, Ἐκκλ.  Ἔτος Α΄ αφ 02ο

Κυρίλλου  Ἱεροσολύμων
Β΄ Κατήχησις  ΦωτιζομένωνΓνωρίζουμε τήν ἁμαρτία;
Εἶναι  πολύ φοβερό  πράγμα    ἁμαρτία,  ἀλλά καί βαριά ἀρρώστια            τῆς ψυχῆς ἡ       παρανομία, γιατί ἐξασθενεῖ  τή  δύναμή             της            καί γίνεται        αἰτία νά κολασθεῖ στήν αἰώνια φωτιά.
Πολύ  φοβερό κακό  λοιπόν ἁμαρτία, ὅπως εἴπαμε,
ἀλλά ὄχι  ἀθεράπευτο·    φοβερό  γιά  ἐκεῖνον πού  τό
κατέχει, ἀλλά εὐκολοθεράπευτο  γιά ἐκεῖνον,  πού τό
ἀποβάλλει μέ τή μετάνοια.
πόθεσε ὅτι κάποιος κρατάει στό χέρι του φωτιά. Ὅσο κρατάει τό πύρινο κάρβουνο ὁπωσδήποτε  καίεται. Μόλις       ὅμως     πετάξει   τό    κάρβουνο,             ἀπομακρύνει συγχρόνως κι αὐτό πού τόν καίει.
Ἄν κάποιος νομίζει, ὅτι δέν καίεται  ἁμαρτάνοντας, σ ατόν        ἡ      Γραφή      λέει·    μπορεῖ      νά      βάλει    κανείς ἀναμμένα κάρβουνα στόν  κόρφο του καί νά μήν κάψει τά ροῦχα του;
Γιατί  ἡ  ἁμαρτία  καίει φοβερά·  ἀποδυναμώνει   τά νεῦρα        τῆς  ψυχῆς·           συντρίβει     τά             νοητά         ὀστᾶ  τῆς διάνοιας· συσκοτίζει τή φωτεινότητα τῆς καρδιᾶς.Τί εἶναι  ἡ ἁμαρτία;
Εἶναι ζῶο; Εἶναι ἄγγελος; Εἶναι δαίμονας; Τί εἶναι αὐτό πού  ἐνεργεῖ;         Ἄνθρωπέ   μου,             δέν    εἶναι    ἐχθρός ἐξωτερικός               πού  σέ         ἀντιμάχεται,    ἀλλά        δικό σου γέννημα, πού ξεφυτρώνει αὐτοπροαίρετα ἀπό μέσα σου.
Κοίταζε  μέ καθαρά  μάτια καί δέν  θά ἔχεις κακή ἐπιθυμία.  Φέρνε στό νοῦ  σου τή μέλλουσα  κρίση καί τότε δέν  θά κυριαρχήσει  σέ σένα  οὔτε πορνεία,  οὔτε μοιχεία, οὔτε κανένα ἄλλο ἀπ τά παρανομήματα.
ταν ὅμως λησμονήσεις  τόν Θεό, τότε ἀρχίζεις  νά σκέπτεσαι πονηρά καί νά κάνεις παρανομίες.


Χρειάζεται προσοχή
έν  εἶσαι ὅμως ἐσύ μόνο ἀρχηγός  τοῦ λογισμοῦ. Ὑπάρχει    καί                 κάποιος            πολύ   κακός   ὑποβολέας. Ὑποβάλλει  βέβαια ἐκεῖνος  τίς κακές ἐπιθυμίες,  ἀλλά δέν ἐπικρατεῖ  μέ τή βία σ ἐκείνους πού δέν πείθονται.
Γι  αὐτό Ἐκκλησιαστής  λέει· Ἄν μπεῖ μέσα σου πνεῦμα     διαβολικό,                      μή      τοῦ παραχωρεῖς      τόπο   στήν καρδιά        σου. Ἐάν             τοῦ   κλείσεις   τήν  πόρτα     καί      τό ἀπομακρύνεις ἀπό κοντά σου, δέ θά σέ βλάψει.
νῶ ἄν δεχθεῖς  μέ ἀδιαφορία  τήν κακή ἐπιθυμία, ριζώνει μέ τούς λογισμούς μέσα σου, αἰχμαλωτίζει  τή διάνοιά σου καί σέ ρίχνει μέσα σέ βόθρο γεμάτον  ἀπό κακά.Ἄς μή ξεγελιόμαστε
λλά σως πεῖς· Ἐγώ εἶμαι πιστός καί δέν μπορεῖ νά μέ νικήσει ἐπιθυμία, ἔστω κι ἄν τή φέρνω συχνά στό νοῦ μου.
Ξεχνᾶς ὅμως,  ὅτι ἡ ρίζα πού ἐπιμένει  πολλές φορές, σπάζει  ἀκόμα  καί τήν πέτρα;  Μή δέχεσαι  τό σπόρο, γιατί θά σοῦ σπάσει τό σπόρο τῆς πίστεως.
Βγάλε π τή ρίζα του τό κακό, πρίν ἀκόμα ἀνθίσει, γιατί ἄν στήν  ἀρχή ἀδιαφορήσεις, τότε ὑπάρχει φόβος, νά χρειασθεῖς τσεκούρι  καί φωτιά.
ταν ἀρχίζεις  νά ἔχεις  ἐνοχλήσεις  στά μάτια σου, θεράπευσέ  τα ἀμέσως,  γιά νά  μή φτάσεις  νά  ζητᾶς γιατρό, ὅταν θά ἔχεις τυφλωθεῖ τελείως.


Ποιός  εἶναι ἀρχηγός;
ρχηγός λοιπόν  τῆς ἁμαρτίας  καί πατέρας  τῶν κακῶν λογισμῶν εἶναι διάβολος.
Αὐτός   βάζει  μέσα σ  ἐκείνους,    πού  πείθονται    σαὐτόν, τίς ἐπιθυμίες·  ἀπ αὐτόν προέρχεται   μοιχεία, πορνεία, ἀλλά καί κάθε κακό.
ξ  αἰτίας αὐτοῦ   προπάτοράς  μας Ἀδάμ μέ τήν παρακοή διώχτηκε  ἀπ τόν Παράδεισο, πού ἀπό μόνος του παρήγαγε θαυμάσιους καρπούς, καί τόν ἀντάλλαξε μέ τή γή πού φυτρώνει ἀγκάθια.∆έν ὑπάρχει  λύσις;

ς  μήν  ἀπελπιζόμαστε    ἀδελφοί         μου.        Ἄς    μήν ρίξουμε τούς ἑαυτούς μας σέ κατάσταση  ἀπελπισίας.
ιότι εἶναι φοβερό νά μήν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν ἐλπίδα  τῆς σωτηρίας·  γιατί αὐτός  πού δέν περιμένει σωτηρία,   ρίχνεται      ὁλόψυχα    στό  κακό·                ἐνῶ         ὅποιος ἐλπίζει στή θεραπεία  του, φροντίζει  πάρα  πολύ τόν ἑαυτό του.
ιότι κι ληστής,  πού δέν περιμένει  χάρη,  φτάνει σέ ἀπόγνωση· ὅταν ὅμως ἐλπίζει νά λάβει συγχώρηση, πολλές φορές ὁδηγεῖται στή μετάνοια.
ν τό φίδι ἀποβάλλει  ἀπό πάνω του τό γερασμένο δέρμα του, ἐμεῖς δέν θ ἀποβάλλουμε τήν ἀμαρτία; Ἄν γεμάτη ἀγκάθια γῆ, ὅταν ὀργανωθεῖ καλά, γίνεται καρποφόρα,       γιά    μᾶς               εἶναι    ἀκατόρθωτη    ἡ                    σωτηρία; Εἴμαστε  πλασμένοι γιά σωτηρία ἀρκεῖ νά τό θέλουμε.


Θεός εἶναι φιλάνθρωπος
λα τ ἁμαρτήματά  μας δέν ξεπερνοῦν τό μέγεθος τῆς εὐσπλαγχνίας  τοῦ Θεο. Τά  τραύματά  μας δέν νικοῦν  τή                μεγάλη  πεῖρα      τοῦ              ἀρχιάτρου.     Ἄς παραδώσουμε μόνο τόν ἑαυτό μας μ ἐμπιστοσύνη  στόν μεγάλο γιατρό καί θά γευθοῦμε τή σωτηρία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου