Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Εσταυρωμένη Αγάπη


          ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011, στις 6 το απόγευμα οι κάτωθι υπογραφόμενοι απεφάσισαν τα ακόλουθα :


  1. Συστήνεται Ένωση Προσώπων, με βάση τα άρθρα 61 και 107 του ΑΚ, της οποίας ο σκοπός είναι η με οποιοδήποτε τρόπο ιεραποστολή και η προσφορά αγάπης προς τον πλησίον, στα πλαίσια φιλανθρωπίας και συναντιλήψεως προς τον συνάνθρωπό μας

2.    Η Ένωση που ονομάζεται «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ» έχει σκοπούς που συμφωνούν μεταξύ τους, και τα μέλη της εκφράζονται ως εξής:

Με την προσευχή και την ευλογία των πνευματικών μας πατέρων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδική μας προσευχή, και πάντοτε έχοντας σαν βάση την ορθόδοξο χριστιανική πίστη και τον σεβασμό προς την παράδοση της ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αλλά και με την ευλογία της τοπικής μας Εκκλησίας, από τον Ιανουάριο του 2011 αρχίσαμε, με διάθεση θυσίας και ταπεινό φρόνημα, μια προσπάθεια προσφοράς ανιδιοτελούς αγάπης και ηθικής συμπαραστάσεως προς τον καθένα αδελφό μας που έχει ανάγκη και ευρίσκεται σε ανέχεια και έλλειψη των απαραιτήτων για τη ζωή του.

Όλοι μας προσπαθούμε, να απαλύνουμε τον πόνο του συνανθρώπου μας με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο, και να γίνουμε καλύτεροι πνευματικά για τη σωτηρία την δική μας και των πασχόντων αδελφών μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του ευαγγελίου και των εντολών του Θεού, που  μας δίδει καθημερινά ευκαιρίες για να τον διακονήσουμε, βοηθώντας τους ανθρώπους που θα συναντήσουμε μπροστά μας και θα ζητήσουν την βοήθεια μας. Και αν ακόμη δεν ευρεθεί κάποιος να απαλύνει τον πόνο τους και να τους βοηθήσει στις δυσκολίες της ζωής τους, τότε, ο Θεός σαν στοργικός και ουράνιος Πατέρας μας θα είναι πάντοτε μαζί τους για να τους λυτρώνει από το μαρτύριο της επιγείου ζωής τους. Μέσα σε αυτή την ευλογία του Θεού, δεν πρέπει να αφήνουμε να χάνονται τέτοιες θεόσταλτες ευκαιρίες, αλλά να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό πνευματικό τρόπο, για να ωφελούμεθα όλοι, και να μπορέσουμε να γίνουμε μέτοχοι της ουρανίου βασιλείας του αγίου Τριαδικού Θεού μας.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι κάθε ενέργεια της Ενώσεώς μας δεν έχει σκοπό στο να σώσουμε εμείς τον κόσμο αλλά να προσφέρουμε ανθρωπίνως ό,τι μπορούμε στο μέτρο του δυνατού, αφήνοντας όμως τις πράξεις μας στα χέρια του παντοδυνάμου και φιλάνθρωπου Θεού. Γι’ αυτό και προσπαθούμε, στις προσευχές μας, να μνημονεύουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες, κάνοντας κατά καιρούς παρακλήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις και ομάδες ανθρώπων, καὶ πάντοτε σὲ συνεργασία μὲ τὶς κατὰ τόπους ἐνορίες.

Σαν πρώτο μέλημά μας είναι να στηρίξουμε και να συμπαρασταθούμε στους ασθενείς των νοσοκομείων, κυρίως αυτών που δεν έχουν κάποιο συγγενή - συνοδό. Αυτούς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με το να τους προσφέρουμε λίγη συντροφιά (έτσι ώστε να βγαίνουν από το αδιέξοδο της μοναξιάς στον δύσκολο γι’ αυτούς χώρο των νοσοκομείων). Κατά τις επισκέψεις αυτές έχομε την δυνατότητα να πούμε κάτι και για το Θεό, για τους αγίους και για την Ορθοδοξία μας, στους ασθενείς που το θέλουν. Επίσης μπορούμε να τους βοηθήσω-με στα διαδικαστικά (πρωτόκολλο, ιατρικές εξετάσεις, εξιτήριο, κ.α.) που χρειάζονται, ώστε να μην τρέχουν αυτοί, ιδίως αν είναι ανήμποροι ή ηλικιωμένοι. Ακόμα σε περιπτώσεις απόρων ασθενών, εφ’ όσον βέβαια επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή, και εφ’ όσον έχουμε την οικονομική δυνατότητα, θα βοηθήσουμε και στην αγορά φαρμάκων, εξώφληση κάποιων μικρῶν λογαριασμών ενοικίου, δαπάνης καταναλώσεως νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Ἐπίσης επισκεπτόμαστε ανθρώπους, στα σπίτια τους, οι οποίοι λόγω αναπηρίας ή κάποιας ιδιαιτερότητας έχουν απομονωθεί και χρειάζονται κάποια παρέα αλλά και την βοήθεια κάποιου, ώστε να βγουν έξω από το σπίτι τους, για να κάνουν μια βόλτα και να ηρεμήσουν από τα προβλήματά τους, έστω και για ολίγο χρονικό διάστημα.

Ακόμη ψωνίζουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για οικογένειες, στο μέτρο του δυνατού, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Αυτά τα τρόφιμα, αμέσως, μετά την αγορά τους τα μεταφέρουμε στα σπίτια τους. Όλες αυτές τις οικονομικές ανάγκες, τις καλύπτουμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας και τα λιγοστά μας έσοδα που προέρχονται από φιλεύσπλαχνους δωρητές.

Επί πλέον θέλοντας να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε τους φυλακισμένους αλλά και τους αποφυλακισμένους, πραγματοποιούμε επισκέψεις σε φυλακές και προσπαθούμε να ενισχύουμε, όπως μπορούμε, σε συνεργασία με τους αντιστοίχους συλλόγους τους (π.χ. ΟΝΗΣΙΜΟΣ).

Επίσης, έχομε ξεκινήσει να συγκεντρώνουμε ρούχα, τρόφιμα διατηρητέα και εκτός ψυγείου, και φάρμακα, για να τα διαθέσουμε σε πτωχές οικογένειες (εξακριβώνοντας πρώτα αν έχουν όντως ανάγκη και ποιά ακριβώς), στους συλλόγους συμπαραστάσεως κρατουμένων, αλλά και σε πτωχές οικογένειες, εκτός της χώρας, όπου και εάν χρειασθή. Ακόμη, φτιάχνουμε μικρά δωράκια, τα οποία τα δίνουμε κατά τις διάφορες μαζικές ή μεμονωμένες επισκέψεις μας στους ασθενείς των νοσοκομείων.

Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Χριστιανές, καλούμαστε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής μας και να συντρέχουμε στο έργο της σωτηρίας των αδελφών μας, να έχουμε πνεύμα αγάπης και ιεραποστολής. Έτσι αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη για τους ασθενείς συνανθρώπους μας, ημεδαπούς, ομογενείς, αλλοδαπούς και ετερόθρησκους, που μας έχουν ανάγκη σε όπου και αν μπορούμε να τους συναντήσουμε. Είμαστε μια ομάδα, που σκοπό έχει να απαλύνῃ όσο το δυνατόν περισσότερο τον πόνο των αδελφών μας και να ενδυναμώσῃ κάθε εμπερίστατο άνθρωπο, με τη ευλογία και την βοήθεια του Θεού, και οικονομικά στο μέτρο του δυνατού, αλλά και πνευματικά με τον λόγο του Ευαγγελίου και του Εσταυρωμένου Χριστού. Για την προσπάθεια αυτή βρέθηκαν άνθρωποι που ευαισθητοποιήθηκαν και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στο έργο αυτό. Έτσι λοιπόν αυτή η ομάδα προσώπων,  που δημιουργήθηκε και έχει την ονομασία «Εσταυρωμένη Αγάπη», προσπαθεί όσο μπορεί και κάνει ό,τι μπορεί να προσφέρει προς τον συνάνθρωπό μας που έχει την ανάγκη μας.

3.    Μέλη της Ενώσεως μας μπορούν να είναι όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, κατά το ελληνικό ή αλλοδαπό δίκαιο, και εφ’ όσον συμφωνούν με τους σκοπούς της, όπως αυτές παρουσιάζονται ανωτέρω, υπογράφοντας το παρόν. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσῃ οποιαδήποτε στιγμή, με μια απλή δήλωση, απευθυνόμενη στα άλλα Μέλη.

4.    Η Ένωση δεν έχει ταμείο για έξοδα και λοιπές οικονομικές της ανάγκες, καθ’ όσον αυτές πρωτίστως είναι σχεδόν ανύπαρκτες και σε κάθε περίπτωση καλύπτονται από τα μέλη άμεσα. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται συνδρομή ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

5.    Η συμμετοχή στις οικονομικές δραστηριότητες είναι τελείως προαιρετική ακόμη και για τα Μέλη. Οποιοσδήποτε τρίτος, μη μέλος, μπορεί να συμμετέχῃ σε αυτές τις δραστηριότητες. Η σύσταση της Ενώσεώς μας γίνεται μόνον για λόγους διευκολύνσεως των συναλλαγών των μελών με ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και λοιπούς τρίτους (π.χ. διοικήσεις νοσοκομείων για χορήγηση άδειας εισόδου κλπ.).

6.    Στην προσπάθειά μας αυτή θα μας βοηθήσει σημαντικά ο ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας, ο ιερός Ναός του αγίου Χριστοφόρου και ο ιερός Ναός Παναγίας της Φανερωμενης Καλλιθέας Θεσσαλονίκης.


7.    Το παρόν με την υπογραφή κάθε μέλους παραδίδεται σε φωτοαντίγραφο στο νέο μέλος.


Όσοι ενδιαφέρεσθε να συμμετέχετε στην δράση της ομάδας ή να ενημερώνεστε για τα νέα της ομάδας μας μπορείτε να μας απαντήσετε και για κάθε δραστηριότητα της ομάδας μας θα σας ειδοποιούμε με e-mail εγκαίρως.

Επικοινωνία :