Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Κυριακὴ Β' Ματθαίου (τῶν Ἁγιορειτὼν Πατέρων)
Απόστολος Κυριακής 17 Ιουνίου 2012


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Β´ 10 - 16
10 δόξα δ κα τιμ κα ερήνη παντ τ ργαζομέν τ γαθόν, ουδαίῳ τε πρτον κα λληνι· 11 ο γάρ στι προσωποληψία παρ τ Θε. 12 σοι γρ νόμως μαρτον, νόμως κα πολονται· κα σοι ν νόμ μαρτον, δι νόμου κριθήσονται. 13 ο γρ ο κροατα το νόμου δίκαιοι παρ τ Θελλ’ ο ποιητα το νόμου δικαιωθήσονται. 14ταν γρ θνη τ μ νόμον χοντα φύσει τ το νόμου ποι, οτοι νόμον μ χοντες αυτος εσι νόμος, 15 οτινες νδείκνυνται τ ργον το νόμου γραπτν ν τας καρδίαις ατν, συμμαρτυρούσης ατν τς συνειδήσεως κα μεταξ λλήλων τν λογισμν κατηγορούντων  κα πολογουμένων, 16 ν μέρ τε κρινε  Θες τ κρυπτ τν νθρώπων κατ τ εαγγέλιόν μου δι ησο Χριστο. 

Μετάφραση

«Αδελφοί, αξίζει δόξα και τιμή και ειρήνη στον καθένα που εργάζεται το αγαθό, πρώτα στον Ιουδαίο και μετά στον Έλληνα*, καθότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι αυτό και όσοι αμάρτησαν μη έχοντας νόμο, θα χαθούν χωρίς να ληφθεί υπόψη ο νόμος, και όσοι αμάρτησαν έχοντας νόμο, θα κριθούν σύμφωνα με το νόμο. Διότι δεν είναι δίκαιοι για τον Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά εκείνοι που τον εφαρμόζουν. Επομένως, όταν οι εθνικοί, που δεν τους έχει δοθεί ο νόμος του Θεού, από τη φύση τους κάνουν όσα προβλέπει ο νόμος και αποτελούν οι ίδιοι για τον εαυτό τους νόμο, αποδεικνύοντας ότι έχουν γραμμένο το νόμο του Θεού στις καρδιές τους. Κι έτσι, όταν θα έρθει η ημέρα που ο Θεός θα κρίνει τις κρυφές σκέψεις και πράξεις των ανθρώπων, σύμφωνα με όσα σας ευαγγελίζομαι με τη χάρη του Ιησού Χριστού, γι αυτούς θα δώσει μαρτυρία η ίδια τους η συνείδηση και οι λογισμοί τους θα τους κατηγορήσουν ή θα απολογηθούν ενώπιον του Θεού.»Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Ιουνίου.
Β΄Ματθαίου : Ματθαίος δ΄18 - 23
18 Περιπατν δ παρ τν θάλασσαν τς Γαλιλαίας εδεν δύο δελφούς, Σίμωνα τν λεγόμενον Πέτρον κα νδρέαν τν δελφν ατο, βάλλοντας μφίβληστρον ες τν θάλασσαν· σαν γρ λιες. 19 κα λέγει ατος· Δετε πίσω μου, κα ποιήσω μς λιες νθρώπων. 20 ο δ εθέως φέντες τ δίκτυα κολούθησαν ατ. 21 Κα προβς κεθεν εδεν λλους δύο δελφούς, Ἰάκωβον τν το Ζεβεδαίου κα ωάννην τν δελφν ατον τ πλοίῳ μετ Ζεβεδαίου το πατρς ατν καταρτίζοντας τ δίκτυα ατν· κα κάλεσεν ατούς. 22 ο δ εθέως φέντες τ πλοον κα τν πατέρα ατν κολούθησαν ατ. 23 Κα περιγεν λην τν Γαλιλαίαν  ησος, διδάσκων ν τας συναγωγας ατν κα κηρύσσων τ εαγγέλιον τς βασιλείας κα θεραπεύων πσαν νόσον κα πσαν μαλακίαν ν τ λα. 

Μετάφραση

Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας είδε δύο αδέρφια, το Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδερφό του Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από΄ κει, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδερφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους το Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε, κι αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού, και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου