Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Περιτομής Ιησού Χριστού


Απόστολος και Ευαγγέλιο Περιτομής Ιησού Χριστού

Απόστολος, προς Κολοσσαείς Β’ 8-12

8 Βλπετε μ τις μς σται συλαγωγν δι τς φιλοσοφας κα κενς πτης, κατ τν παρδοσιν τν νθρπων, κατ τ στοιχεα το κσμου κα ο κατ Χριστν·
9 τι ν ατ κατοικε πν τ πλρωμα τς θετητος σωματικς,
10 κα στ ν ατ πεπληρωμνοι, ς στιν κεφαλ πσης ρχς κα ξουσας,
11 ν κα περιετμθητε περιτομ χειροποιτ ν τ πεκδσει το σματος τν μαρτιν τς σαρκς, ν τ περιτομ το Χριστο,
12 συνταφντες ατ ν τ βαπτσματι, ν κα συνηγρθητε δι τς πστεως τς νεργεας το Θεο το γεραντος ατν κ τν νεκρν.

Μετάφραση

8 Προσέχετε μήπως σᾶς παρασύρῃ κανεὶς μὲ τὴν φιλοσοφίαν καὶ μὲ κούφια ἀπατηλὰ πράγματα, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ ὄχι κατὰ Χριστόν,
9 διότι εἰς αὐτὸν κατοικεῖ ὁλόκληρον τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος ἐν σωματικῇ μορφῇ.
10 Καὶ ἐν αὐτῷ εἶσθε πλήρεις· αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλὴ κἀθε ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας.
11 Ἐν αὐτῷ ἐπίσης ἔχετε περιτμηθῆ, ὄχι μὲ περιτομὴν καμωμένην μὲ χέρια ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀποβολῆς τοῦ σαρκίνου σώματος, δηλαδὴ μὲ τὴν περιτομὴν τοῦ Χριστοῦ,
12 καὶ ἐνταφιασθήκατε μαζί του κατὰ τὸ βάπτισμα, κατὰ τὸ ὁποῖον καὶ ἀναστηθήκατε μαζί του διὰ τῆς πίστεως εἰς δύναμιν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά Β’ 20-21, 40-52

20 Κα πστρεψαν ο ποιμνες δοξζοντες κα ανοντες τν Θεν π πσιν ος κουσαν κα εδον καθς λαλθη πρς ατος.
21 Κα τε πλσθησαν α μραι κτ το περιτεμεν τ παιδον, κα κλθη τ νομα ατο ησος, τ κληθν π το γγλου πρ το συλληφθναι ατν ν τ κοιλίᾳ.
40 Τ δ παιδον ηξανε κα κραταιοτο πνεματι πληρομενον σοφας, κα χρις Θεο ν π᾿ ατ.
41 Κα πορεοντο ο γονες ατο κατ᾿ τος ες ερουσαλμ τ ορτ το πσχα.
42 Κα τε γνετο τν δδεκα, ναβντων ατν ες εροσλυμα κατ τ θος τς ορτς
43 κα τελειωσντων τς μρας, ν τ ποστρφειν ατος πμεινεν ησος πας ν ερουσαλμ, κα οκ γνω ωσφ κα μτηρ ατο.
44 Νομσαντες δ ατν ν τ συνοδίᾳ εναι λθον μρας δν κα νεζτουν ατν ν τος συγγενσι κα ν τος γνωστος·
45 κα μ ερντες ατν πστρεψαν ες ερουσαλμ ζητοντες ατν.
46 Κα γνετο μεθ᾿ μρας τρες ερον ατν ν τ ερ καθεζμενον ν μσ τν διδασκλων κα κοοντα ατν κα περωτντα ατος·
47 ξσταντο δ πντες ο κοοντες ατο π τ συνσει κα τας ποκρσεσιν ατο.
48 Κα δντες ατν ξεπλγησαν, κα πρς ατν μτηρ ατο επε· τκνον, τ ποησας μν οτως; δο πατρ σου κγ δυνμενοι ζητομν σε.
49 Κα επε πρς ατος· τ τι ζητετ με; Οκ δειτε τι ν τος το πατρς μου δε ενα με;
50 Κα ατο ο συνκαν τ ρμα λλησεν ατος.
51 Κα κατβη μετ᾿ ατν κα λθεν ες Ναζαρτ, κα ν ποτασσμενος ατος. Κα μτηρ ατο διετρει πντα τ ρματα τατα ν τ καρδίᾳ ατς.
52 Κα
ησος προκοπτε σοφίᾳ κα λικίᾳ κα χριτι παρ Θε κα νθρποις.

Μετάφραση

20 Καὶ ἐπέστρεψαν οἱ βοσκοὶ καὶ ἐδόξαζαν καὶ ὑμνοῦσαν τὸν Θεόν, δι’ ὅλα, ὅσα ἄκουσαν καὶ εἶδαν, ὅπως τοὺς εἶχε εἰπωθῆ.
21 Καὶ ὄταν συμπληρώθησαν αἱ ὀκτὼ ἡμέραι διὰ νὰ κάμουν τὴν περιτομὴν τοῦ παιδιοῦ, τοῦ ἐδόθηκε τὸ ὄνομά του Ἰησοῦς, ὄπως ὠνομάσθηκε ἀπὸ τὸν ἄγγελον πρὶν συλληφθῇ εἰς τὴν κοιλιά.
40 Τὸ δὲ παιδὶ ἐμεγάλωνε καὶ ἐδυνάμωνε κατὰ τὸ πνεῦμα ἐπειδὴ ἐγέμιζε ἀπὸ σοφίαν καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἦτο ἐπάνω του.
41 Καὶ οἱ γονεῖς του ἐπήγαιναν κάθε χρόνο εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα.
42 Ὅταν ἦτο δώδεκα ἐτῶν ἀνέβηκαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, κατὰ τὸ ἔθιμον τῆς ἑορτῆς,
43 καὶ ὅταν ἐτελείωσαν τὰς ἡμέρας, ἐνῷ ἐπέστρεφαν, παρέμεινε τὸ παιδὶ Ἰησοῦς εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ,  χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ μητέρα του.
44 Ἐπειδὴ δὲ ἐνόμισαν ὅτι ἦτο μὲ συντροφιά, ἐβάδισαν μιᾶς ἡμέρας δρόμον καὶ τὸν ἀναζητοῦσαν μεταξὺ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν γνωστῶν.
45 Καὶ ἐπειδὴ δὲν τὸν εὑρῆκαν, ἐγύρισαν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν ἀναζητοῦσαν.
46 Καὶ ὕστερα ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες τὸν εὑρῆκαν νὰ κάθεται εἰς τὸν ναὸν εἰς τὸ μέσον τῶν διδασκάλων καὶ νὰ τοὺς ἀκούῃ καὶ νὰ τοὺς ἐρωτᾷ.
47 Ὅλοι δὲ ὅσοι τὸν ἄκουαν, ἐθαύμαζαν διὰ τὴν νοημοσύνην καὶ τὰς ἀπαντήσεις του.
48 Καὶ ὅταν τὸν εἶδαν, ἐξεπλάγησαν καὶ ἡ μητέρα του τοῦ εἶπε, «Παιδί μου, γιατὶ μᾶς φέρθηκες ἔτσι; Ὁ πατέρας σου καὶ ἐγὼ σ’ ἐζητούσαμε μὲ μεγάλην ἀνησυχίαν».
49 Καὶ αὐτὸς τοὺς εἶπε, «Γιατὶ μ’ ἐζητούσατε; Δὲν ἠξέρατε ὅτι πρέπει νὰ εἶμαι εἰς τὸ σπίτι τοῦ Πατέρα μου;».
50 Ἀλλ’ αὐτοὶ δὲν κατάλαβαν τὶ ἐννοοῦσε μὲ αὐτὸ ποὺ τοὺς εἶπε.
51 Καὶ ἐπέστρεψε μαζί τους εἰς τὴν Ναζαρὲτ καὶ ἐξακολουθοῦσε νὰ ὑπακούῃ εἰς αὐτούς. Ἡ μητέρα του ἐφύλαγε εἰς τὴν καρδιά της ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα.
52 Καὶ ὁ Ἰησοῦς προώδευε εἰς σοφίαν καὶ σωματικὴν ἀνάπτυξιν καὶ εὔνοιαν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου