Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός

Γαλακτόμικτον, Μάρτυς, αμα σς κάρας,
Δι' ν δατόμικτον Χριστς χέει.

Φάσγανον βδομάτ λάχεν εκάδι Παντελεήμων.

Βιογραφία
Ο Άγιος Παντελεήμων (Παντελέων το πρότερον όνομα) καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιου του έγινε χριστιανός. Μητέρα του ήταν η Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια. Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσυνο και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαπτίσθηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Νικομήδειας.

Κάποια στιγμή όταν οχιά δάγκωσε έναν νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε ο Άγιος Παντελεήμονας επικαλούμενος τον Χριστό τον ανάστησε.

Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα ακόμα θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει έναν τυφλό, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον βασιλιά, λέγοντάς του ότι τον θεράπευσε ο Παντελέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος πλέον πίστευε. Ο βασιλιάς αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιος ο Παντελέων προσήχθη στον βασιλιά, ο οποίος διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς του.

Ο Άγιος βασανίσθηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις αφού ο Κύριος εμφανίσθηκε μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως Παντελέοντα αλλά ως Παντελεήμονα. Μόλις όμως ο δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγισε και το σίδερο έλιωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παραβρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από τη πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και το δέντρο της ελιάς, στο οποίο τον είχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.

πολυτίκιον  
χος γ’.
θλοφόρε γιε, κα αματικ Παντελεμον, πρέσβευε τ λεήμονι Θε, να πταισμάτων φεσιν, παράσχ τας ψυχας μν.

Κοντ
άκιον
χος πλ. α’.
Μιμητς πάρχων το λεήμονος, κα αμάτων τν χάριν παρατο κομισάμενος, θλοφόρε κα Μάρτυς Χριστο το Θεο, τας εχας σου τς ψυχικς μν νόσους θεράπευσον, πελαύνων το εί, πολεμίου τ σκάνδαλα, κ τν βοώντων παύστως· Σσον μς Κύριε.


Κ
άθισμα
χος πλ. δ'. Τν Σοφίαν κα Λόγον.
Μαρτυρήσας γενναίως πρ Χριστο, κα τν πίστιν κηρύξας τ σ πατρί, νείλκυσας πανεύφημε, το βυθο τς γνοίας, κα τυράννων μ πτήξας, τ θεον φρόνημα, τν δαιμόνων κατσχυνας, τ νίσχυρον θράσος· θεν κα τν χάριν, κ Θεο κομίσω, ἰᾶσθαι νοσήματα, τς ψυχς κα το σώματος, Παντελεμον πανεύφημε. Πρέσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμάτων φεσιν δωρήσασθαι, τος ορτάζουσι πόθ, τν γίαν μνήμην σου. 


Οκος
Το ναργύρου τν μνήμην, το γενναίου τν θλησιν, το πιστο τς ατρείας, εσεβς μνήσωμεν φιλόχριστοι, να λάβωμεν λεος, μάλιστα ο βορβορώσαντες, ς κγώ, τος αυτν ναούς· ψυχν γρ κα σωμάτων μο τν θεραπείαν περέχει. Σπουδάσωμεν ον, δελφοί, ν τας καρδίαις μν χειν τοτον σφαλς, τόν υόμενον κ πλάνης τος βοντας παύστως· Σσον μς Κύριε.


Μεγαλυν
άριον
εθρα αμάτων ς κ πηγς, χάριτι θαυμάτων, βρύει χρζουσι δωρεάν, Παντελεήμων, πάνσοφος κέστωρ· ο ώσεως διψντες δετε ρύσασθε σε. 

Πηγή: http://www.saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου