Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση)

Ημερομηνία εορτής: 26/09/2013


Πατρς παρέστης γαπημέν Λόγ,
Πάντων μαθητν γαπημένε πλέον.

Πρός γε Θεν μετέβη βροντς πας εκάδι κτ.

Βιογραφία
Αρκετοί είχαν την άποψη ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε, αλλά μετατέθηκε στην άλλη ζωή, όπως ο Ενώχ και ο Ηλίας. Αφορμή γι' αυτή την άποψη έδωσε το γνωστό ευαγγελικό χωρίο, Ιωάννου κα’ 22. Όμως, ο αμέσως επόμενος στίχος κα' 23 διευκρινίζει τα πράγματα.

Η παράδοση που ασπάσθηκε η Εκκλησία μας είναι η έξης: Ο Ιωάννης σε βαθειά γεράματα πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ' αυτή. Αλλά μετά από μερικές ήμερες, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, βρήκαν αυτόν κενό. Η Εκκλησία μας, λοιπόν, δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου συνέβη ότι και με την Παναγία μητέρα Του. Δηλαδή, ο Ιωάννης ναι μεν πέθανε και ετάφη, αλλά μετά τρεις ημέρες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή, για την οποία ο ίδιος, να τί λέει σχετικά: « χων τν υἱὸν χει τν ζωήν, μ χων τν υἱὸν το Θεο τν ζων οκ χει» (Α' επιστολή Ιωάννου, ε' 12). Εκείνος, δηλαδή, που είναι ενωμένος μέσω της πίστης με το Χριστό και τον έχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος, όμως, που δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπ’ όψιν του πως δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή.


πολυτίκιον  
χος β.
πόστολε Χριστ τ Θε γαπηπημένε, πιτάχυνον, ῥῦσαι λαν ναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, πιπεσόντα τ στήθει καταδεξάμενος· ν κέτευε, Θεολόγε, κα πίμονον νέφος θνν διασκεδάσαι, ατούμενος μν ερήνην, κα τ μέγα λεος.

Κοντάκιον
χος β’. Ατόμελον.
Τ μεγαλεά σου Παρθένε, τς διηγήσεται; βρύεις γρ θαύματα, κα πηγάζεις άματα, κα πρεσβεύεις πρ τν ψυχν μν, ς θεολόγος κα φίλος Χριστο.

Οκος
ψη οράνια κμανθάνειν, κα θαλάσσης τ βάθη ρευναν, τολμηρν πάρχει κα κατάληπτον, σπερ ον στρα ξαριθμσαι, κα παράλιον ψάμμον οκ στιν λως, οτως οτε τ το Θεολόγου επεν κανόν, τοσούτοις ατν στεφάνοις Χριστός, ν γάπησεν στεψεν! ο τ στήθει νέπεσε, κα ν τ μυστικ δείπν συνειστιάθη, ς Θεολόγος κα φίλος Χριστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου