Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη

Ημερομηνία εορτής:  17/09/2013

Eις την Σοφίαν.
Eυφραίνεται νυν ως Δαβίδ ψάλλων λέγει,
Mήτηρ κατ’ ευχάς η Σοφία εν τέκνοις.

Eις την Πίστιν, Eλπίδα και Aγάπην.
Τ
 πρς σ πίστει Πίστις, λπίς, γάπη,
Α
 τρες, Τριάς, κλίνουσιν αχένας ξίφει.
βδομάτ δεκάτ γάπην τάμον, λπίδα, Πίστιν



Βιογραφία

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 – 138 μ.Χ.). Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας, πήραν τα ονόματα τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης: «νυν δ μένει πίστις, λπίς, γάπη, τ τρία τατα· μείζων δ τούτων  γάπη.» ( Α' Κορινθίους. 13:13).

Η Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χήρεψε και με τις τρεις κόρες της ήλθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές. Τότε ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν.

Αφού απομόνωσαν τη μητέρα, άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στο βασιλιά η δωδεκάχρονη Πίστη. Με δελεαστικούς λόγους ο Ανδριανός προσπάθησε να πείσει την Πίστη να αρνηθεί το Χριστό και θα της χορηγούσε τα πάντα, για να ζήσει ευτυχισμένη ζωή, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής. Τα λόγια της Αγίας Γραφής αποτέλεσαν δυναμική απάντηση της Πίστης: «
ν πίστει ζ τ το υο το Θεο το γαπήσαντός με κα παραδόντος αυτν πρ μο» (Γαλ. 2: 20) δηλαδή «ζω εμπνεόμενη από την πίστη μου στον Χριστό, που με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό Του για τη σωτηρία μου». Τότε, μετά από βασανιστήρια, την αποκεφάλισαν.

Επίσης με τα λόγια της Αγίας Γραφής απάντησε και η δεκάχρονη Ελπίδα, όταν τη ρώτησαν αν αξίζει να υποβληθεί σε τέτοια βασανιστήρια: «
λπίκαμεν π Θε ζντι, ς στι σωτρ πάντων νθρώπων, μάλιστα πιστν» (Α΄ Τιμοθ. 4:10). Δηλαδή, «ναι, διότι έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον ζωντανό Θεό, που είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των πιστών». Αμέσως τότε και αυτή αποκεφαλίστηκε.

Αλλά δεν υστέρησε σε απάντηση και η εννιάχρονη Αγάπη. Είπε ότι η ύπαρξή της είναι στραμμένη «ε
ς τν γάπην το Θεο κα ες τν πομονν το Χριστο» (Β’ Θεσσαλ. 3: 5). Βέβαια δεν άργησαν να αποκεφαλίσουν και αυτή.

Περήφανη για τα παιδιά της η Σοφία, ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για τρεις μέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας το Θεό να την πάρει κοντά του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της.


πολυτίκιον
χος πλ. α’. Τν συνάναρχον Λόγον.
᾿Εν τας μάρτυσι λάμπεις Σοφία νδοξε, κα στεφάνοις τς νίκης περι­κοσμεσαι λαμπρος· δι᾿  ν μνοις κα δας εφημομέν σε, τι θυγάτρια σεμν τ μαρτυρί δηγες, ᾿Αγάπην Πίστιν ᾿Ελπίδα· μεθ᾿ ν μ παύσ πρεσβεύειν, λεηθναι τς ψυχς μν.
τερον πολυτίκιον  
ς λαία κατάκαρπος νεβλάστησας ν τας αλας το Κυρίου, Σοφία μάρτυς σεμν κα προσήγαγες Χριστ καρπν δύτατον τος τς νηδύος σου βλαστούς, δι' γώνων εαγν, γάπην τε κα λπίδα σν τ θεόφρονι Πίστει· μεθ' ν δυσώπει πρ πάντων μν.
τερον πολυτίκιον
Χαίρει 
χουσα  κκλησία, σ κα τέκνα σου καύχημα θεον, κα γηθοσύνως εφημε σε κραυγάζουσα. Σύ μου πάρχεις τ καύχημα, κα τν σν τέκνων τ πάντιμα λείψανα, μάρτυρες νδοξοι, Σοφία, Πίστις, λπς κα γάπη, Χριστ τ Θε πρεσβεύσατε σωθναι τς ψυχς μν.
τερον πολυτίκιον
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Σοφία 
κθρέψασα, κατ τν κλσιν σεμνή, τς τρες θυγατέρας σου, ταύτας προσάγεις Χριστθλήσεως σκάμασιν θεν τς νω δόξης, σν ατας κοινωνοσα, πρέσβευε τ Σωτήρι, καλλιμάρτυς Σοφία, δοναι τος σ τιμώσι, χάριν κα λεος.

Κοντ
άκιον
χος α’. Χορς γγελικς.
Σοφίας τ
ς σεμνς, ερώτατοι κλάδοι,  Πίστις κα λπίς, κα γάπη δειχθεσαι, σοφίαν πεμώραναν, τν λλήνων ν χάριτι, κα θλήσασαι, κα νικηφόροι φανεσαι, στέφος φθαρτον, παρ το πάντων Δεσπότου, Χριστο νεδήσαντο.

Κ
άθισμα
χος πλ. δ’. Τν Σοφίαν κα Λόγον.
Τ
ς ψυχς δεσμευθεσαι πόθω Χριστο, τν φθαρτν κα προσκαίρων τν καλλονήν, ν λήθ παρεδραμετε, ς το Λόγου μαθήτριαι, σκητικς τ πρτον, τ πάθη νεκρώσασαι, κα λγεινας βασάνοις, στερρς ναθλήσασαι, θεν  Δεσπότης, τς διπλς μαρτυρίας, στεφάνους δωρήσατο, κα νυμφνος ξίωσε, Παμμακάριστοι Μάρτυρες, πρεσβεύσατε Χριστ τ Θε, τν πταισμάτων φεσιν δωρήσασθαι, τος ορτάζουσι πόθω, τν γίαν μνήμην μν.
 Οκος
τε ες πάντα τ πέρατα, τ θέμιτον ξελήλυθε πρόσταγμα, θύειν εδώλοις κα σπένδεσθαι, κα βωμος δαιμόνων, κα ναος ετρεπίζεσθαι, πρς νθρώπων πώλειαν, τότε α πανεύφημοι κα καλλιπάρθενοι, ς στέρες ξέλαμψαν, ζόφον θεϊας κα γνωσίας λαύνουσαι, κα φέγγος εσεβείας ν τας καρδίαις τν πιστν πανάπτουσαι, τρανς νεβόων, Θες μέγιστός στιν  σταυρωθες βουλήματι, κα ναστς τριήμερος, ν  κα καυχώμεθα, θεν κα παξίως, στέφος φθαρτον παρ Χριστο νεδήσαντο.

Πηγήwww.saint.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου