Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ’ Λουκά

Απόστολος, προς Α’ Τιμόθεον  Δ’ 9-15

9 Πιστὸς  λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος·
10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.
11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε.
12 Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.
13 Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇδιδασκαλίᾳ.
14 Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος,  ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.
15 Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου  προκοπὴ φανερὰ  ἐν πᾶσιν.

Μετάφραση

9 Ἀξιόπιστα εἶναι τὰ λόγια αὐτὰ καὶ ἄξια πλήρους ἀποδοχῆς.
10 Διὰ τοῦτο καὶ κοπιάζομεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, διότι ἔχομεν τὴν ἐλπίδα μας εἰς Θεὸν ζωντανόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Σωτὴρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα τῶν πιστῶν.
11 Αὐτὰ νὰ παραγγέλλῃς καὶ νὰ διδάσκῃς.
12 Ἂς μὴ σὲ καταφρονῇ κανεὶς ἐπειδὴ εἶσαι νέος, ἀλλὰ γίνου παράδειγμα διὰ τοὺς πιστούς, εἰς τὴν ὁμιλίαν, εἰς τὴν συμπεριφοράν, εἰς τὴν ἀγάπην, εἰς τὸ πνεῦμα, εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὴν ἁγνότητα.
13 Ἔως ὅτου ἔλθω προσηλώσου εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, τὸ κήρυγμα, τὴν διδασκαλίαν.
14 Μὴ παραμελῇς τὸ χάρισμα ποὺ εἶναι μέσα σου, καὶ σοῦ ἐδόθηκε διὰ προφητείας ὅταν τὸ πρεσβυτέριον σοῦ ἐπέθεσε τὰ χέρια.
15 Αὐτὰ νὰ μελετᾷς, μὲ αὐτὰ νὰ ζῇς διὰ νὰ εἶναι φανερὴ ἡ πρόοδός σου εἰς ὅλους.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά ΙΘ’ 1-10

1 Κα εσελθν διήρχετο τν εριχώ·
2 κα δο νρ νόματι καλούμενος Ζακχαος, κα ατς ν ρχιτελώνης, κα οτος ν πλούσιος,
3 κα ζήτει δεν τν ησον τίς στι, κα οκ δύνατο π το χλου, τι τ λικίᾳ μικρς ν.
4 Κα
 προδραμν μπροσθεν νέβη π συκομορέαν, να δ ατόν, τι κείνης μελλε διέρχεσθαι.
5 Κα ς λθεν π τν τόπον, ναβλέψας  ησος εδεν ατν κα επε πρς ατόν· Ζακχαε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γρ ν τ οκ σου δε με μεναι.
6 Κα σπεύσας κατέβη, κα πεδέξατο ατν χαίρων.
7 Κα δόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες τι παρ μαρτωλ νδρ εσλθε καταλσαι.
8 Σταθες δ Ζακχαος επε πρς τν Κύριον· δο τ μίση τν παρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τος πτωχος, κα ε τινός τι συκοφάντησα, ποδίδωμι τετραπλον.
9 Επε δ πρς ατν  ησος τι σήμερον σωτηρία τ οκ τούτ γένετο, καθότι κα ατς υἱὸς βραάμ στιν.
10 λθε γρ  υἱὸς το νθρώπου ζητσαι κα σσαι τ πολωλός.

Μετάφραση

1 ταν μπκε ες τν εριχώ, περνοσε δι μέσου τς πόλεως.
2 κε το κάποιος πο νωμάζετο Ζακχαος· το ρχιτελώνης κα πλούσιος,
3 κα ζητοσε ν δ ποιός εναι ησος λλ δν μποροσε π τ πλθος διότι το κοντς τ νάστημα.
4 τρεξε λοιπν μπρς κα νέβηκε πάνω σ μι μουριά, δι ν τν δ, διότι π κε πρόκειτο ν περάσ.
5 ταν φθασε ησος ες τ μέρος ατό, σήκωσε τ μάτια του κα τν εδε κα το επε, «Ζακχαε, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει ν μείνω στ σπίτι σου σήμερα».
6 Κα κατέβηκε γρήγορα κα τν ποδέχθηκε μ χαράν.
7 ταν εδαν ατό, λοι παρεπονοντο κα λεγαν, «Ες τ σπίτι μαρτωλο νθρώπου πηγαίνει ν μείν».
8 Ζακχαος στάθηκε κα επε ες τν Κύριον, «Τ μισυ τς περιουσίας μου δίνω, Κύριε, ες τος πτωχος κα ἐὰν μ δόλιον τρόπον πρα π κάποιον τίποτε, θ το τ ποδώσω τέσσερις φορς περισσότερον».
9 ησος το επε, «Σήμερα γινε σωτηρία σ τοτο τ σπίτι, διότι κα νθρωπος ατς εναι πόγονος το βραάμ,
10 κα Υἱὸς το νθρώπου λθε ν ναζητήσ κα ν σώσ τ πολωλός».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου