Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Ο Θεός είναι η Ελπίδα που γιατρεύει τις ψυχές μας..


∆έν ὑπάρχει  λύσις;

ς         μήν      ἀπελπιζόμαστε                ἀδελφοί      μου.      Ἄς       μήν ρίξουμε τούς ἑαυτούς μας σέ κατάσταση  ἀπελπισίας.
∆ιότι εἶναι φοβερό νά μήν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν ἐλπίδα  τῆς σωτηρίας·  γιατί αὐτός  πού δέν περιμένει σωτηρία,        ρίχνεται       ὁλόψυχα            στό     κακό·       ἐνῶ     ὅποιος ἐλπίζει στή θεραπεία  του, φροντίζει  πάρα  πολύ τόν ἑαυτό του.
∆ιότι κι ληστής,  πού δέν περιμένει  χάρη,  φτάνει σέ ἀπόγνωση· ὅταν ὅμως ἐλπίζει νά λάβει συγχώρηση, πολλές φορές ὁδηγεῖται στή μετάνοια.
Ἄν τό φίδι ἀποβάλλει  ἀπό πάνω του τό γερασμένο δέρμα του, ἐμεῖς δέν θ ἀποβάλλουμε τήν ἀμαρτία; Ἄν γεμάτη ἀγκάθια γῆ, ὅταν ὀργανωθεῖ καλά, γίνεται καρποφόρα,                  γιά μᾶς     εἶναι   ἀκατόρθωτη     ἡ          σωτηρία; Εἴμαστε  πλασμένοι γιά σωτηρία ἀρκεῖ νά τό θέλουμε.


Θεός εἶναι φιλάνθρωπος
λα τ ἁμαρτήματά  μας δέν ξεπερνοῦν τό μέγεθος τῆς εὐσπλαγχνίας  τοῦ Θεο. Τά  τραύματά  μας δέν νικοῦν                     τή        μεγάλη         πεῖρα        τοῦ        ἀρχιάτρου.          Ἄς παραδώσουμε μόνο τόν ἑαυτό μας μ ἐμπιστοσύνη  στόν μεγάλο γιατρό καί θά γευθοῦμε τή σωτηρία μας.

Κυρίλλου  Ἱεροσολύμων
Β΄ Κατήχησις  Φωτιζομένων

1 σχόλιο: