Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο της Β΄Κυριακής των Νηστειών 11.03.2012

Απόστολος, προς Εβραίους Α΄10 - B΄3 

10 καί· σ κατ' ρχάς, Κύριε, τν γν θεμελίωσας, κα ργα τν χειρν σού εσιν ο ορανοί·
11 ατο πολονται, σ δ διαμένεις· κα πάντες ς μάτιον παλαιωθήσονται,
12 κα σε περιβόλαιον λίξεις ατούς, κα λλαγήσονται· σ δ ατς ε, κα τ τη σου οκ κλείψουσι.
13 Πρς τίνα δ τν γγέλων ερηκέ ποτε· κάθου κ δεξιν μου ως ν θ τος χθρούς σου ποπόδιον τν ποδν σου; 
14 Οχ πάντες εσ λειτουργικ πνεύματα ες διακονίαν ποστελλόμενα δι τος μέλλοντας κληρονομεν σωτηρίαν;

1 Διὰ τοτο δε περισσοτρως μς προσχειν τος κουσθεσι, μ ποτε παραρρυμεν.
2 Ε γρ δι' γγλων λαληθες λγος γνετο ββαιος, κα πσα παρβασις κα παρακο λαβεν νδικον μισθαποδοσαν,
3 πς μες κφευξμεθα τηλικατης μελσαντες σωτηρας; τις ρχν λαβοσα λαλεσθαι δι το Κυρου, π τν κουσντων ες μς βεβαιθη.

Μετάφραση

10 καί, Σὺ Κύριε εἰς τὴν ἀρχὴν τὴν γῆν ἐθεμελίωσες καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἶναι οἱ οὐρανοί.
11 Αὐτοὶ θὰ καταστραφοῦν, ἀλλὰ σὺ παραμένεις· ὅλοι θὰ παληώσουν σὰν ἔνδυμα,
12 σὰν μανδύαν θὰ τοὺς τυλίξῃς καὶ θὰ ἀλλαγοῦν. Σὺ ὅμως εἶσαι ὁ ἴδιος καὶ τὰ ἔτη σου δὲν θὰ τελειώσουν.
13 Σὲ ποιόν δὲ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους εἶπε ποτὲ ὁ Θεός, Κάθησε εἰς τὰ δεξιά μου, ἕως ὅτου κάνω τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδιῶν σου; 
14 Δὲν εἶναι ὅλοι πνεύματα ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ ἀποστέλλονται δι’ ὑπηρεσίαν χάριν ἐκείνων, ποὺ μέλλουν νὰ κληρονομήσουν σωτηρίαν;
1 Διὰ τοῦτο πρέπει ἐμεῖς νὰ προσέχωμεν περισσότερον εἰς ὅσα ἀκούσαμε, μὴ τυχὸν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπ' αὐτά.
2 Διότι ἐὰν ὁ λόγος, ὁ ὁποῖος ἐκηρύχθηκε δι' ἀγγέλων, εἶχε κῦρος καὶ κάθε παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβε δικαίαν ἀνταπόδοσιν,
3 πῶς θὰ ξεφύγωμεν ἐμεῖς, ἐὰν δείξωμεν ἀμέλειαν διὰ μίαν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; Ἡ σωτηρία αὐτὴ ἄρχισε νὰ κηρύττεται ἀπὸ τὸν Κύριον, ἔπειτα μᾶς ἐβεβαιώθηκε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὴν ἄκουσαν.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον Β΄ 1 - 12 

1 Καὶ εσλθε πάλιν ες Καπερναομ δι᾿ μερν κα κούσθη τι ες οκόν στι.
2 Κα εθέως συνήχθησαν πολλοί, στε μηκέτι χωρεν μηδ τ πρς τν θύραν· κα λάλει ατος τν λόγον.
3 Κα
ρχονται πρς ατν παραλυτικν φέροντες, αρόμενον π τεσσάρων.
4 Κα μ δυνάμενοι προσεγγίσαι ατ δι τν χλον, πεστέγασαν τν στέγην που ν, κα ξορύξαντες χαλσι τν κράβαττον, φ᾿ παραλυτικς κατέκειτο.
5 δν δ ησος τν πίστιν ατν λέγει τ παραλυτικ· τέκνον, φέωνταί σοι α μαρτίαι σου.
6 σαν δέ τινες τν γραμματέων κε καθήμενοι κα διαλογιζόμενοι ν τας καρδίαις ατν·
7 τί οτος οτω λαλε βλασφημίας; τίς δύναται φιέναι μαρτίας ε μ ες Θεός;
8 Κα εθέως πιγνος ησος τ πνεύματι ατο τι οτως ατο διαλογίζονται ν αυτος, επεν ατος· τί τατα διαλογίζεσθε ν τας καρδίαις μν;
9 Τί στιν εκοπώτερον, επεν τ παραλυτικ, φέωνταί σου α μαρτίαι, επεν, γειρε κα ρον τν κράβαττόν σου κα περιπάτει;
10 να δ εδτε τι ξουσίαν χει υἱὸς το νθρώπου φιέναι π τς γς μαρτίας λέγει τ παραλυτικ.
11 Σο λέγω, γειρε κα ρον τν κράβαττόν σου κα παγε ες τν οκόν σου.
12 Κα γέρθη εθέως, κα ρας τν κράβαττον ξλθεν ναντίον πάντων, στε ξίστασθαι πάντας κα δοξάζειν τν Θεν λέγοντας τι οδέποτε οτως εδομεν.

Μετάφραση

1 Ὅταν ὕστερα ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἦλθε πάλιν εἰς τὴν Καπερναούμ, διαδόθηκε ὅτι βρίσκεται σὲ κάποιο σπίτι.
2 Καὶ ἀμέσως ἐμαζεύθηκαν πολλοί, ὥστε νὰ μὴν τοὺς χωρῇ πλέον οὔτε ὁ χῶρος ἐμπρὸς εἰς τὴν πόρτα, καὶ τοὺς ἐκήρυττε τὸν λόγον.
3 Καὶ ἔρχονται καὶ τοῦ φέρουν ἕνα παραλυτικόν, τὸν ὁποῖον ἐβάσταζαν τέσσερα πρόσωπα.
4 Καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν πλησιάσουν ἐξ αἰτίας τοῦ πλήθους, ἀφήρεσαν τὴν στέγην, ὅπου εὑρίσκετο, ἔκαναν ἕνα ἄνοιγμα καὶ κατέβασαν τὸ κρεββάτι, ὅπου ἤτανε ξαπλωμένος ὁ παραλυτικός.
5 Ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἶδε τὴν πίστιν τους, λέγει εἰς τὸν παραλυτικόν. «Παιδί μου, σοῦ συγχωροῦνται αἱ ἁμαρτίαι».
6 Ἐκάθοντο δὲ ἐκεῖ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς γραμματεῖς καὶ ἐσκέπτοντο μέσα τους,
7 «Γιατὶ λέγει αὐτὸς βλασφημίας κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον; Ποιὸς μπορεῖ νὰ συγχωρῇ ἁμαρτίας παρὰ μόνον ἕνας, ὁ Θεός;».
8 Ὁ Ἰησοῦς ἀμέσως ἐκατάλαβε μέσα του ὅτι αὐτὰ σκέπτονται καὶ τοὺς λέγει, «Γιατὶ κάνετε τὶς σκέψεις αὐτὲς μέσα σας;
9 Τὶ εἶναι εὐκολώτερον νὰ πὦ εἰς τὸν παραλυτικόν, «Σοῦ συγχωροῦνται αἱ ἁμαρτίαι» ἢ νὰ πῶ, «Σήκω ἐπάνω καὶ πάρε τὸ κρεββάτι σου καὶ βάδιζε»;
10 Ἀλλὰ διὰ νὰ μάθετε ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐξουσίαν νὰ συγχωρῇ ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς» - λέγει εἰς τὸν παραλυτικόν,
11 «Σοῦ λέγω, σήκω ἐπάνω καὶ πάρε τὸ κρεββάτι σου καὶ πήγαινε εἰς τὸ σπίτι σου».
12 Καὶ ἐσηκώθηκε ἀμέσως καὶ ἀφοῦ ἐσήκωσε τὸ κρεββάτι ἐβγῆκε ὑπὸ τὰ βλέμματα ὅλων, ὥστε νὰ ἐκπλαγοῦν ὅλοι καὶ νὰ δοξάζουν τὸν Θεὸν καὶ νὰ λέγουν, «Ποτὲ δὲν εἴδαμε τέτοια πράγματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου