Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Η Κατά Σάρκα Γέννησις Του Ιησού Χριστού

Απόστολος, προς Γαλάτας Δ΄4-7

τε δ λθε τ πλήρωμα το χρόνου, ξαπέστειλεν  Θες τν υἱὸν ατο, γενόμενον κ γυναικός, γενόμενον π νόμον,
να τος π νόμον ξαγοράσνα τν υοθεσίαν πολάβωμεν.
τι δέ στε υοίξαπέστειλεν  Θες τ Πνεμα το υο ατο ες τς καρδίας μν, κρζον· ββ  πατήρ.
στε οκέτι ε δολος, λλ' υἱός· ε δ υἱός, κα κληρονόμος Θεο διΧριστο.

Μετάφραση

4 ταν μως συμπληρώθηκε χρόνος, τότε στειλε Θες τν Υόν του, ποος γεννήθηκε π γυνακα κα διετέλεσε π τν νόμον, δι ν ξαγοράσ κείνους,
5 ο ποοι σαν δολοι κάτω π τν νόμον, δι ν πάρωμεν τν υοθεσίαν.
6 Κα πειδ εσθε υοί, Θες στειλε στς καρδιές σας τ Πνεμα το Υο του, τ ποον κράζει ββ, Πατέρα.
7 στε δν εσαι πλέον δολος, λλ υός, ἐὰν δ εσαι υός, εσαι τότε κα κληρονόμος το Θεο δι το Χριστο.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίου Β’ 1-12

1 Το δ ησο γεννηθέντος ν Βηθλεμ τς ουδαίας ν μέραις ρδου το βασιλέως, δο μάγοι π νατολν παρεγένοντο ες εροσόλυμα
2 λέγοντες· πο στιν τεχθες βασιλες τν ουδαίων; εδομεν γρ ατο τν στέρα ν τ νατολ κα λθομεν προσκυνσαι ατ.
3
κούσας δ ρδης βασιλες ταράχθη κα πσα εροσόλυμα μετ᾿ ατο,
4 κα συναγαγν πάντας τος ρχιερες κα γραμματες το λαο πυνθάνετο παρ᾿ ατν πο Χριστς γεννται.
5 ο δ επον ατ· ν Βηθλεμ τς ουδαίας· οτω γρ γέγραπται δι το προφήτου·
6 κα σ Βηθλεέμ, γ ούδα, οδαμς λαχίστη ε ν τος γεμόσιν ούδα· κ σο γρ ξελεύσεται γούμενος, στις ποιμανε τν λαόν μου τν ᾿Ισραήλ.
7 Τ
ότε ρδης λάθρα καλέσας τος μάγους κρίβωσε παρ᾿ ατν τν χρόνον το φαινομένου στέρος,
8 κα πέμψας ατος ες Βηθλεμ επε· πορευθέντες κριβς ξετάσατε περ το παιδίου, πν δ ερητε, παγγείλατέ μοι, πως κγ λθν προσκυνήσω ατ.
9 Ο δ κούσαντες το βασιλέως πορεύθησαν· κα δο στρ ν εδον ν τ νατολ προγεν ατούς, ως λθν στη πάνω ο ν τ παιδίον· 10 δόντες δ τν στέρα χάρησαν χαρν μεγάλην σφόδρα,
11 κα λθόντες ες τν οκίαν εδον τ παιδίον μετ Μαρίας τς μητρς ατο, κα πεσόντες προσεκύνησαν ατ, κα νοίξαντες τος θησαυρος ατν προσήνεγκαν ατ δρα, χρυσν κα λίβανον κα σμύρναν·
12 κα
χρηματισθέντες κατ᾿ ναρ μ νακάμψαι πρς ρδην, δι᾿ λλης δο νεχώρησαν ες τν χώραν ατν.

Μετάφραση

1 ταν ησος γεννήθηκε ες τν Βηθλεμ τς ουδαίας κατ τς μέρας το ρώδη το βασιλέως, φθασαν μάγοι π τν νατολν ες τ εροσόλυμα κα ρωτοσαν,
2 «Πο εναι κενος πο γεννήθηκε, βασιλες τν ουδαίων; Διότι εδαμε τ στρον του ν νατέλλ κα λθαμε ν τν προσκυνήσωμεν».
3 ταν κουσε ατ βασιλες ρώδης, ταράχθηκε κα μαζί του λη πόλις τν εροσολύμων κα,
4 φο συγκέντρωσε λους τος ρχιερες κα τος γραμματες το λαο, ζητοσε ν πληροφορηθ π ατος πο θ γεννηθ Χριστς.
5 κενοι δ το επαν, «Ες τν Βηθλεμ τς ουδαίας, διότι εναι γραμμένον δι το προφήτου,
6 «Και σ, Βηθλεέμ, γ το ούδα, δν εσαι μ κανένα τρόπον μικρότερη μεταξ τν γεμόνων το ούδα, διότι π σ θ προέλθ νας ρχηγός, ποος θ κυβερνήσ τν λαόν μου, τν σραήλ».
7 Τότε ρώδης κάλεσε κρυφ τος μάγους κα ξακρίβωσε π ατος τν χρόνον πο φάνηκε τ στρον.
8 Κατόπιν τος στειλε ες τν Βηθλεμ κα τος επε, «Πηγαίνετε κα ξετάσατε κριβς περ το παιδιο. Κα ταν τ βρτε, εδοποιήσατέ με, δι ν λθω κα γ ν τ προσκυνήσω».
9 Ατο, φο κουσαν τν βασιλέα, φυγαν. Κα ν, τ στρον, τ ποον εχαν δ ν νατέλλ, προηγετο, ως του λθε κα στάθηκε πάνω ες τ μέρος, που ερίσκετο τ παιδί.
10 Μόλις εδαν τ στρον, ασθάνθηκαν μεγάλην χαράν.
11 Κα ταν μπκαν ες τ σπίτι, εδαν τ παιδ μαζ μ τν Μαρίαν, τν μητέρα του, κα πεσαν ες τν γν κα τ προσκύνησαν· κατόπιν νοιξαν τος θησαυρούς τως κα το προσέφεραν γι δρα χρυσν κα λιβάνι κα σμύρναν.
12 Κα πειδ καθωδηγήθησαν μ νειρον π το Θεο ν μ πιστρέψουν στν ρώδην, νεχώρησαν ες τν πατρίδα τους π λλον δρόμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου