Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ' Λουκά Των ΠροπατόρωνΑπόστολος και Ευαγγέλιο  Κυριακής ΙΑ' Λουκά Των Προπατόρων

Απόστολος, προς Κολοσσαείς Γ’ 4-114 ταν Χριστς φανερωθ, ζω μν, τότε κα μες σν ατ φανερωθήσεσθε ν δόξ.

5 Νεκρώσατε ον τ μέλη μν τ π τς γς, πορνείαν, καθαρσίαν, πάθος, πιθυμίαν κακήν, κα τν πλεονεξίαν, τις στν εδωλολατρία,
6 δι' ρχεται ργ το Θεο π τος υος τς πειθείας,
7 ν ος κα μες περιεπατήσατέ ποτε, τε ζτε ν ατος·
8 νυν δ πόθεσθε κα μες τ πάντα, ργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, ασχρολογίαν κ το στόματος μν·
9 μ ψεύδεσθε ες λλήλους, πεκδυσάμενοι τν παλαιν νθρωπον σν τας πράξεσιν ατο
10 κα νδυσάμενοι τν νέον τν νακαινούμενον ες πίγνωσιν κατ' εκόνα το κτίσαντος ατόν,
11 που οκ νι λλην κα ουδαος, περιτομ κα κροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δολος, λεύθερος, λλ τ πάντα κα ν πσι Χριστός.


Μετάφραση

4 Ὅταν ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ἡ ζωή μας, φανερωθῇ, τότε καὶ σεῖς θὰ φανερωθῆτε μαζί του δοξασμένοι.
5 Νεκρώσατε λοιπὸν ὅ,τι γήϊνον εἶναι μέσα σας, δηλαδὴ τὴν πορνείαν, τὴν ἀκαθαρσίαν, τὸ πάθος, τὴν κακὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἡ ὁποία εἶναι εἰδωλολατρεία,
6 ἕνεκα τῶν ὁποίων ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπάνω εἰς τοὺς ἀπειθεὶς ἀνθρώπους.
7 Αὐτὰ ἀκολουθούσατε καὶ σεῖς κάποτε, ὅταν ἐζούσατε αὐτὴν τὴν ζωήν.
8 Ἀλλὰ τώρα ἀποβάλατε καὶ σεῖς ὅλα αὐτά, τὴν ὀργήν, τὸν θυμόν, τὴν κακίαν, τὴν δυσφήμησιν, τὴν αἰσχρολογίαν τοῦ στόματος.
9 Μὴν λέτε ψέμματα ὁ ἕνας εἰς τὸν ἄλλον, ἀφοῦ ἔχετε ἀποβάλει τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον μὲ τὰς πράξεις του,
10 καὶ ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν νέον, ὁ ὁποῖος ἀνανεοῦται εἰς ἐπίγνωσιν κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ του.
11 Τώρα δὲν ὑπάρχει πλέον Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτμημένος καὶ ἀπερίτμητος, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς εἶναι τὰ πάντα καὶ εἰς πάντας.

Ευαγγέλιο κατά Λουκα ΙΔ΄16-24

16 δ επεν ατ· νθρωπός τις ποίησε δεπνον μέγα κα κάλεσε πολλούς·
17 κα πέστειλε τν δολον ατο τ ρ το δείπνου επεν τος κεκλημένοις· ρχεσθε, τι δη τοιμά στι πάντα.
18 Κα ρξαντο π μις παραιτεσθαι πάντες. πρτος επεν ατ· γρν γόρασα, κα χω νάγκην ξελθεν κα δεν ατόν· ρωτ σε, χε με παρτημένον.
19 Κα τερος επε· ζεύγη βον γόρασα πέντε, κα πορεύομαι δοκιμάσαι ατά· ρωτ σε, χε με παρτημένον.
20 Κα τερος επε· γυνακα γημα, κα δι τοτο ο δύναμαι λθεν.
21 Κα παραγενόμενος δολος κενος πήγγειλε τ κυρίῳ ατο τατα. τότε ργισθες οκοδεσπότης επε τ δούλ ατο· ξελθε ταχέως ες τς πλατείας κα ρύμας τς πόλεως, κα τος πτωχος κα ναπήρους κα χωλος κα τυφλος εσάγαγε δε.
22 Κα επεν δολος· κύριε, γέγονεν ς πέταξας, κα τι τόπος στί.
23 Κα επεν κύριος πρς τν δολον· ξελθε ες τς δος κα φραγμος κα νάγκασον εσελθεν, να γεμισθ οκος μου.
24 Λέγω γρ μν τι οδες τν νδρν κείνων τν κεκλημένων γεύσεταί μου το δείπνου.

Μετάφραση

16 Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε, «Κάποιος ἤθελε νὰ παραθέσῃ μεγάλο δεῖπνον καὶ ἐκάλεσε πολλούς.
17 Καὶ ἔστειλε τὸν δοῦλον του κατὰ τὴν ὥραν τοῦ δείπνου νὰ πῇ εἰς τοὺς καλεσμένους, «Ἐλᾶτε, διότι ὅλα εἶναι πιὰ ἔτοιμα».
18 Ἀλλ’ ἄρχισαν διὰ μιᾶς ὅλοι νὰ δικαιολογοῦνται. Ὁ πρῶτος τοῦ εἶπε, «Ἀγόρασα κάποιο χωράφι καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ ἰδῶ· σὲ παρακαλῶ, θεώρησέ με δικαιολογημένον».
19 Ἄλλος εἶπε, «Ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βώδια καὶ πηγαίνω νὰ τὰ δοκιμάσω· σὲ παρακαλῶ, θεώρησέ με δικαιολογημένον».
20 Ἄλλος εἶπε, «Ἐνυμφεύθηκα γυναῖκα καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ ἔλθω».
21 Καὶ ἦλθε ὁ δοῦλος καὶ τὰ εἶπε αὐτὰ εἰς τὸν κύριόν του. Τότε ὠργίσθηκε ὁ οἰκοδεσπότης καὶ εἶπε εἰς τὸν δοῦλον του, « Ἔβγα γρήγορα στὶς πλατεῖες καὶ τοὺς δρόμους τῆς πόλεως καὶ φέρε ἐδῶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλούς».
22 Καὶ εἶπε ὁ δοῦλος, «Κύριε, ἔγινε ἐκεῖνο ποὺ διέταξες καὶ ὑπάρχει ἀκόμη χῶρος».
23 Καὶ εἶπε ὁ κύριος εἰς τὸν δοῦλον, «Ἔβγα εἰς τοὺς δρόμους καὶ εἰς τοὺς περιφραγμένους τόπους καὶ ἀνάγκασέ τους νὰ μποῦν, διὰ νὰ γεμίσῃ τὸ σπίτι μου.
24 Διότι σᾶς λέγω, ὅτι κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, ποὺ εἶχαν προσκληθῆ, δὲν θὰ γευθῇ τὸ δεῖπνον μου».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου