Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ΄ ΛουκάΑπόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά
Απόστολος, προς Γαλατας Δ΄22-27

22 Γγραπται γρ τι βραμ δο υος σχεν, να κ τς παιδσκης κα να κ τς λευθρας.
23 λλ' μν κ τς παιδσκης κατ σρκα γεγννηται, δ κ τς λευθρας δι τς παγγελας.
24 τιν στιν λληγορομενα. αται γρ εσι δο διαθκαι, μα μν π ρους Σιν, ες δουλεαν γεννσα, τις στν γαρ·
25 τ γρ γαρ Σιν ρος στν ν τ ραβίᾳ, συστοιχε δ τ νν ερουσαλμ, δουλεει δ μετ τν τκνων ατς·
26 δ νω ερουσαλμ λευθρα στν, τις στ μτηρ πντων μν.
27 Γγραπται γρ· εφρνθητι στερα ο τκτουσα, ρξον κα βησον οκ δνουσα· τι πολλ τ τκνα τς ρμου μλλον τς χοσης τν νδρα.

Μετάφραση

22 Εἶναι γραμμένον, ὅτι ὁ Ἀβραὰμ εἶχε δύο υἱούς, ἕνα ἀπὸ τὴν δούλην του καὶ ἕνα ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν.
23 Ἀλλ’ ὁ υἱὸς τῆς δούλης ἐγεννήθηκε κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον, ἐνῷ τῆς ἐλευθέρας ἐγεννήθηκε δυνάμει τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ.
24 Αὐτὰ εἶναι ἀλληγορικά. Αἱ δύο αὐταὶ γυναῖκες εἶναι εἱ δύο διαθῆκαι, ἡ μία ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ τὸ ὄρος Σινᾶ καὶ γεννᾶ παιδιὰ διὰ δουλείαν·
25 αὐτὴ εἶναι ἡ Ἄγαρ, – διότι ἡ λέξις Ἄγαρ σημαίνει τὸ ὄρος Σινᾶ εἰς τὴν Ἀραβίαν – ἀντιστοιχεῖ δὲ εἰς τὴν σημερινὴν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι δούλη μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της.
26 Ἡ ἄνω ὅμως Ἱερουσαλὴμ εἶναι ἐλευθέρα, καὶ αὐτὴ εἶναι μητέρα ὅλων μας,
27 διότι εἶναι γραμμένον, Νὰ εὐφρανθῇς ἐσὺ ἡ στεῖρα, ποὺ δὲν γεννᾶς. Βγάλε φωνὴν καὶ φώναξε ἐσύ, ποὺ δὲν κοιλοπονᾶς, διότι θὰ ἔχῃ περισσότερα παιδιὰ ἡ ἐγκαταλειφθεῖσα παρὰ ἐκείνη ποὺ ἔχει ἄνδρα.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά ΙΓ’ 10-17

10 ν δ διδσκων ν μι τν συναγωγν ν τος σββασι.
11 Κα δο γυν ν πνεμα χουσα σθενεας τη δκα κα κτ, κα ν συγκπτουσα κα μ δυναμνη νακψαι ες τ παντελς.
12 δν δ ατν ησος προσεφνησε κα επεν ατ· γναι, πολλυσαι τς σθενεας σου·
13 κα πθηκεν ατ τς χερας· κα παραχρμα νωρθθη κα δξαζε τν Θεν.
14 ποκριθες δ ρχισυνγωγος, γανακτν τι τ σαββτ θερπευσεν ησος, λεγε τ χλ· ξ μραι εσν ν ας δε ργζεσθαι· ν ταταις ον ρχμενοι θεραπεεσθε, κα μ τ μρ το σαββτου.
15 πεκρθη ον ατ Κριος κα επεν· ποκριτ, καστος μν τ σαββτ ο λει τν βον ατο τν νον π τς φτνης κα παγαγν ποτζει;
16 Τατην δ, θυγατρα βραμ οσαν, ν δησεν σατανς δο δκα κα κτ τη, οκ δει λυθναι π το δεσμο τοτου τ μρ το σαββτου;
17 Κα τατα λγοντος ατο κατσχνοντο πντες ο ντικεμενοι ατ, κα πς χλος χαιρεν π πσι τος νδξοις τος γινομνοις π᾿ ατο.

Μετάφραση

10 Ἕνα Σάββατον ἐδίδασκε εἰς μίαν ἀπὸ τὰς συναγωγάς.
11 Καὶ ἦτο ἐκεῖ μιὰ γυναῖκα, ποὺ εἶχε πνεῦμα ἀσθενείας ἐπὶ δέκα ὀκτὼ χρόνια καὶ ἦτο σκυμμένη καὶ δὲν μποροῦσε νὰ σταθῇ ὅλως διόλου ὀρθή.
12 Ὅταν τὴν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τὴν ἐκάλεσε καὶ τῆς εἶπε, «Γυναῖκα, εἶσαι ἐλευθερωμένη ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια σου»·
13 καὶ ἔβαλε ἐπάνω της τὰ χέρια, αὐτὴ δὲ ἀμέσως ἀνορθώθηκε καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν.
14 Ἔλαβε τότε τὸν λόγον ὁ ἀρχισυναγωγός, ἀγανακτισμένος διότι ὁ Ἰησοῦς ἐθεράπευσε κατὰ τὸ Σάββατον, καὶ εἶπε εἰς ἐκείνους ποὺ παρευρίσκοντο ἐκεῖ, «Ὑπάρχουν ἕξη ἡμέρες ποὺ ἐπιτρέπεται ἡ ἐργασία· τότε νὰ ἔρχεσθε καὶ νὰ θεραπεύεσθε καὶ ὄχι τὴν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου».
15 Ὁ Κύριος ἀπεκρίθη, «Ὑποκριτά, δὲν λύνει καθένας ἀπὸ σᾶς, κατὰ τὸ Σάββατον, τὸ βόδι του ἢ τὸν ὄνον του ἀπὸ τὸν σταῦλον καὶ τὸν φέρνει νὰ τὸν ποτίσῃ;
16 Αὐτὴ δὲ ποὺ εἶναι θυγατέρα τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τὴν εἶχε δεμένη ὁ Σατανᾶς ἐπὶ δέκα ὀκτὼ χρόνια, δὲν ἔπρεπε νὰ λυθῇ ἀπὸ τὰ δεσμὰ αὐτὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου;».
17 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ, ὅλοι οἱ ἀντίπαλοί του ἐντροπιάζοντο, ἐνῷ ὅλον τὸ πλῆθος ἔχαιρε δι’ ὅλα τὰ ἔνδοξα πράγματα ποὺ αὐτὸς ἔκανε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου